Stoopschaars Hermana

 

20050430

Falabella Stamboek Europa: 528026 0504353

E: Sublimado 

Eu:Sinicada

Ee:Lucero

U:Stoopschaars Maxima

Ue:Zabal

Uu:Quapa

 

Den minsta av våra små som

endast är 68 cm över marken, svartskäck.